Podmínky užívání webové stránky

Vítejte Ingka Centres

Autorská práva

Veškeré informace obsažené na webové stránce Ingka Centres jsou předmětem autorských práv v majetku Ingka Centres. To znamená, že tyto informace nesmějí být žádným způsobem kopírovány, modifikovány, přenášeny a/nebo ukládány bez výslovného písemného souhlasu Ingka Centres. V případě jakéhokoli využití těchto informací k osobním účelům musí být připojeno oznámení o výhradě autorského práva.

Nedovolené užívání webové stránky Ingka Centres a jejího obsahu je přísně zakázáno. Jakákoli porušení tohoto zákazu budou předložena k řešení příslušnému soudu.

Ochranné známky

Práva k ochranným známkám zobrazeným na webové stránce Ingka Centres vlastní buď Ingka Centres nebo její příslušní partneři. V důsledku toho nesmějí být užívána bez výslovného písemného souhlasu Ingka Centres nebo jiného příslušného vlastníka práv k ochranným známkám.

Omezení odpovědnosti

Ingka Centres vynaloží veškeré přiměřené úsilí na to, aby zajistila, že informace poskytnuté na této webové stránce jsou správné a aktuální. Veškeré informace obsažené na této webové stránce jsou určeny výhradně k informačním účelům a mohou podléhat průběžným změnám.

Snahou Ingka Centres je provozovat webovou stránku nejvyšší možné kvality. Ingka Centres však nemůže zaručit, že tyto stránky budou nepřetržitě dostupné a zcela bez chyb. Ingka Centres proto nebude odpovědná za jakékoli využití těchto stránek či za jejich nedostupnost. Ingka Centres rovněž nebude odpovědná za žádné viry či podobné prvky vyskytující se na této stránce. Ingka Centres dále neodpovídá za obsah žádných webových stránek třetích stran, na které se odkazuje z webové stránky Ingka Centres.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO WEBOVÉ STRÁNKY

Obchodní korporace Ingka Centres Česká republika s.r.o., IČ: 27081028, se sídlem Skandinávská 15a/144, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94824

Tyto zásady ochrany soukromí popisují, jak používáme veškeré osobní údaje, které o vás shromažďujeme, když používáte tyto webové stránky.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

Údaje o vás shromažďujeme, když se přihlásíte do kterékoli z našich služeb. Údaje o vás dále shromažďujeme, když dobrovolně vyplníte zákaznickou anketu, poskytnete zpětnou vazbu nebo se účastníte soutěží. Informace o vašem používání našich webových stránek se shromažďují za použití souborů cookie. Tyto informace shromažďujeme z důvodu našeho oprávněného zájmu, kdy tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli zasílat náš oznámení o novinkách anebo vás informovat o výsledcích soutěží či anket. Údaje můžeme dále shromažďovat, pokud nám poskytnete svůj souhlas se zasíláním informací o našem nákupním centru Avion Shopping Park, námi pořádaných aktivitách nebo aktivitách a propagačních akcích našich partnerů. V tomto případě budete požádáni o poskytnutí konkrétního souhlasu a zároveň nás kdykoli můžete požádat, abychom vám tyto informace zasílat přestali.

Jak informace o vás používáme?

Údaje o vás shromažďujeme, abychom mohli spravovat váš klientský účet a – pokud nám poskytnete souhlas – zasílat vám prostřednictvím emailu nebo textových zpráv informace o jiných produktech a službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Informace shromážděné z našich webových stránek používáme pro personalizaci vašich budoucích návštěv našeho webu. Pokud nám udělíte svůj souhlas, poskytneme vaše osobní údaje také dalším společnostem v rámci skupiny Ingka (IKEA). Vaše údaje můžeme pro marketingové účely dále sdílet se třetími osobami – společnostmi a agenturami poskytujícími marketingové a soutěžní služby v našem zastoupení. Vaše údaje nebudou zpřístupněny mimo Evropskou unii.

Marketingový přístup k vašim informacím

Rádi bychom vám zasílali informace o produktech a/nebo službách našeho Centra a obchodů umístěných v našem Centru, které by vás mohly zajímat. Pokud jste poskytli souhlas se zasíláním marketingových sdělení, můžete se ze zasílání následně kdykoli odhlásit. Máte právo kdykoli požadovat, abychom vás přestali kontaktovat pro marketingové účely a poskytovat vaše údaje jiným společnostem. Pokud si již nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, prosím klikněte zde [vložte odkaz k odhlášení]

Přístup k vašim údajům a opravy.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu každého druhu zpracování. Za účelem zasílání novinek budeme vaše osobní údaje uchovávat do okamžiku, kdy se rozhodnete ze zasílání novinek odhlásit. Máte právo požadovat seznam osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud máte zájem o poskytnutí kopie některých nebo všech osobních údajů, které o vás zpracováváme, prosím kontaktujte nás písemně nebo emailem na následující adrese webmaster@services.iicg.eu. V případě, že odpověď vyžaduje provedení určitých technických úprav, můžeme za tuto službu účtovat menší poplatek. Chceme mít jistotu, že vaše osobní údaje jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Můžete nás požádat o opravu nebo výmaz údajů, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Dále máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů:

  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Pplk. Sochora 27
  • 170 00 Praha 7
  • www.uoou.cz

Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory umístěné na vašem zařízení a shromažďující standardní informace týkající se internetového přihlašování a návštěvnického chování. Tyto informace se využívají ke sledování používání webových stránek návštěvníkem a k sestavování statistických zpráv o aktivitách na webu. Můžeme používat také soubory cookie třetích stran pro účely marketingu nákupního centra a jeho nájemců. Pro více informací navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org. Ve vašem prohlížeči si můžete nastavit zákaz souborů cookie a na výše uvedených webových stránkách zjistit, jak soubory cookie z vašeho prohlížeče vymazat. V jistých nemnohých případech však v důsledku toho může dojít k omezení funkčnosti Vašeho používání našich webových stránek.

Jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na tyto webové stránky. V případě, že budete následovat odkaz na jiné webové stránky, měli byste se seznámit s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Změny zásad ochrany soukromí

Naše zásady ochrany soukromí pravidelně revidujeme a případné budoucí změny budou vždy umístěny na této webové stránce. Tyto zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny dne 25. května 2018.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany soukromí nebo údajů, které o vás zpracováváme, prosím kontaktujte nás: emailem webmaster@services.iicg.eu nebo nám napište na adresu naší společnosti uvedenou výše.

Vlastnická práva

Obchodní firma: Ingka Centres Česká republika, s.r.o.
Sídlo: Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00
IČ: 27081028
Registrovaná: C 94824 vedená u Městského soudu v Praze