Podmienky užívania webovej stránky

Vitajte v Ingka Centres

Autorské práva

Všetky informácie na webovej stránke Ingka Centres sú predmetom autorských práv v majetku Ingka Centres. To znamená, že tieto informácie nesmú byť žiadnym spôsobom kopírované, modifikované, prenášané a/alebo ukladané bez výslovného písomného súhlasu Ingka Centres. V prípade akéhokoľvek využitia týchto informácií k osobným účelom musí byť pripojené oznámenie o výhrade autorského práva.

Nedovolené užívanie webovej stránky Ingka Centres a jej obsahu je prísne zakázané. Akékoľvek porušenia tohto zákazu budú predložené k riešeniu príslušnému súdu.

Ochranné známky

Práva k ochranným známkam zobrazeným na webovej stránke Ingka Centres vlastní buď Ingka Centres alebo jej príslušní partneri. V dôsledku toho nesmú byť užívané bez výslovného písomného súhlasu Ingka Centres alebo iného príslušného vlastníka práv k ochranným známkam.

Obmedzenie zodpovednosti

Ingka Centres vynaloží všetko primerané úsilie na to, aby zaistila, že informácie poskytnuté na tejto webovej stránke sú správne a aktuálne. Všetky informácie, ktoré obsahuje táto webová stránka, sú určené výhradne k informačným účelom a môžu podliehať priebežným zmenám.

Snahou Ingka Centres je prevádzkovať webovú stánku najvyššej možnej kvality. Ingka Centres však nemôže zaručiť, že tieto webové stránky budú nepretržite dostupné a úplne bez chýb. Ingka Centres preto nezodpovedá za akékoľvek využitie týchto stránok či za ich nedostupnosť. Ingka Centres nezodpovedá ani za žiadne vírusy či podobné prvky vyskytujúce sa na tejto webovej stránke. Ingka Centres ďalej nezodpovedá za obsah žiadnych webových stránok tretích strán, na ktoré sa odkazuje z webovej stránky Ingka Centres.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA PRE INTERNETOVÉ STRÁNKY

Právnická osoba Ingka Centres Slovensko s.r.o., IČO: 35 849 363, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 27933/B

Tieto zásady ochrany súkromia popisujú, ako používame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, keď používate tieto webové stránky.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Údaje o vás zhromažďujeme, keď sa prihlásite do ktorejkoľvek z našich služieb. Údaje o vás ďalej zhromažďujeme, keď dobrovoľne vyplníte zákaznícku anketu, poskytnete spätnú väzbu alebo sa zúčastňujete súťaží. Informácie o vašom používaní našich webových stránok sa zhromažďujú za použitia súborov cookie. Tieto informácie zhromažďujeme z dôvodu nášho oprávneného záujmu, kedy tieto údaje potrebujeme preto, aby sme vám mohli zasielať naše oznámenia o novinkách alebo vás informovať o výsledkoch súťaží či ankiet. Údaje môžeme ďalej zhromažďovať, ak nám poskytnete svoj súhlas so zasielaním informácií o našom nákupnom centre Avion Shopping Park, nami organizovaných aktivitách alebo aktivitách a propagačných akciách našich partnerov. V tomto prípade budete požiadaní o poskytnutie konkrétneho súhlasu a zároveň nás kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vám tieto informácie zasielať prestali.

Akým spôsobom informácie o vás používame?

Údaje o vás zhromažďujeme, aby sme mohli spravovať váš klientský účet a - ak nám poskytnete súhlas - zasielať vám prostredníctvom emailu alebo textových správ informácie o iných produktoch a službách, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Informácie zhromaždené z našich webových stránok používame pre personalizáciu vašich budúcich návštev nášho webu. Ak nám udelíte svoj súhlas, poskytneme vaše osobné údaje tiež ďalším spoločnostiam v rámci skupiny INGKA (IKEA). Vaše údaje môžeme pre marketingové účely ďalej zdieľať s tretími osobami - spoločnosťami a agentúrami poskytujúcimi marketingové a súťažné služby v našom zastúpení. Vaše údaje nebudú sprístupnené mimo Európskej únie.

Marketingový prístup k vašim informáciám

Radi by sme vám zasielali informácie o produktoch a / alebo službách nášho Centra a obchodov umiestnených v našom Centre, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak ste poskytli súhlas so zasielaním marketingových oznámení, môžete sa zo zasielania následne kedykoľvek odhlásiť. Máte právo kedykoľvek požadovať, aby sme vás prestali kontaktovať pre marketingové účely a poskytovať vaše údaje iným spoločnostiam. Ak si už neželáte byť kontaktovaní pre marketingové účely, prosím kliknite sem [vložte odkaz na odhlásenie]

Prístup k vašim údajom a opravy.

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu každého druhu spracovania. Za účelom zasielania noviniek budeme vaše osobné údaje uchovávať do okamihu, keď sa rozhodnete zo zasielania noviniek odhlásiť. Máte právo požadovať zoznam osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Pokiaľ máte záujem o poskytnutie kópie niektorých alebo všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, prosím kontaktujte nás písomne alebo emailom na adrese webmaster@services.iicg.eu. V prípade, že odpoveď vyžaduje vykonanie určitých technických úprav, môžeme za túto službu účtovať menší poplatok. Chceme mať istotu, že vaše osobné údaje sú vždy presné, úplné a aktuálne. Môžete nás požiadať o opravu alebo vymazanie údajov, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Ďalej máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov:

Súbory cookie

Súbory cookie sú textové súbory umiestnené na vašom zariadení a zhromažďujúce štandardné informácie týkajúce sa internetového prihlasovania a návštevníckeho správania. Tieto informácie sa využívajú na sledovanie používania webových stránok návštevníkom a na zostavovanie štatistických správ o aktivitách na webe. Môžeme používať aj súbory cookie tretích strán pre účely marketingu nákupného centra a jeho nájomcov. Pre viac informácií navštívte www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org. Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť zákaz súborov cookie a na vyššie uvedených webových stránkach zistiť, ako súbory cookie z vášho prehliadača vymazať. V istých nemnohých prípadoch však v dôsledku toho môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti Vášho používania našich webových stránok.

Iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto zásady ochrany súkromia sa vzťahujú iba na tieto webové stránky. V prípade, že budete nasledovať odkaz na iné webové stránky, mali by ste sa zoznámiť s ich vlastnými zásadami ochrany súkromia.

Zmeny zásad ochrany súkromia

Naše zásady ochrany súkromia pravidelne revidujeme a prípadné budúce zmeny budú vždy umiestnené na tejto webovej stránke. Tieto zásady ochrany súkromia boli naposledy zmenené 25. mája 2018.

Kontaktujte nás

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany súkromia alebo údajov, ktoré o vás spracovávame, prosím kontaktujte nás: emailom webmaster@services.iicg.eu alebo nám napíšte na adresu našej spoločnosti uvedenú vyššie.

Vlastnícke práva

Názov spoločnosti: Ingka Centres Slovensko s.r.o.
Sídlo: Ivanská cesta 16, Bratislava 821 04, Slovenská republika
IČO: 35 849 363
Registrovaná: 27933/B vedená Okresným súdom Bratislava I